Dadi Wong Ndesa Sing Gemi

2
746
Melu nguli.

Kawit Indonesia merdeka, nembe taun 2014 wingi, wong ndesa krasa pisan olieh impen-impen sing keton nyata. Merga nang taun 2014 akhir, metu aturan sing diarani Undang-Undang Desa. Undang-undang Desa sing wis disahkan nang pemrentah karo DPR RI, ndadekna wong ndesa ulih jatah duit sing akeh. Beda karo sing uwis-uwis. Paling mung se-iprit.

Jane tah dudu merga duit sing akeh. Ningen pemrentah wis ngakoni anggere desa kuwe nduweni sejarah sing lewih tuwa ketimbang negara. Desa wis ana kawit jaman sedurunge Majapahit malahan. Wong-wong desa uga sing mbiyantu kemerdekaan Indonesia.

Ningen janji manis nalika semana, durung kesembadan. Apa pancen durung mukti, apa anu kelalen. Mulane Kaki Gesang nulis lelagon sing arane Caping Gunung. Lelagon kiye jane nyindir pemrentah kit gemiyen. Ningen kayane ora mudeng ndean.

Alhamdulillah, siki Undang-undang Desa wis gawe gumregah wong-wong ndesa. Padha semangat olieh mbangun desa. Merga kejaba olih duit akeh, pemrentah wis weling, nek duwite kuwe kudu manfangati kanggo sekabehane. Pemrentah ora arep ngatur banget. Arep kepriwe reka dayane, sumangga. Sing wigati kudu ditulis nang buku RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) kanti srana Musyawarah Desa.

Nambaih Kasil Wong Desa

Anane Undang-undang Desa lan duit nggo mbangun desa, siki akeh wong ndesa sing teyeng nyambut gawe. Sing gemiyen tangi turu trus aring sawah tok, siki wis mandan sejen. Masyarakat desa sing gelem nyambut gawe, kari padha ndaktar aring bale desa. Apa kon melu ndadani gili, irigasi, gawe gedong TK, utawa pegawean liyane.

Sing padha gelem usaha bisa dianani modal liwat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kejaba kuwe, desa uga bisa nganakna pelatian-pelatian ben supayane pada duwe keteyengan liyane. Ora mung macul, ngarit, repek, nguli, utawa mung anggur-angguran. Sing tujuane ben pada duwe kasil.

Dalan-dalan sing maen ndadekna wong liwat dadi kepenak. Sing arep dodolan aring pasar ya ngeslem. Arep ngendong kepenak. Merga dalane ora cebrik. Dalan sing maen bisa mbantu ningkatna kasile wong desa. Sing penting aja nggo trek-trekan. Ana nggone dewek.

Melu nguli.
Melu nguli.

Konsumerisme

Wong ndesa ora luput sekang budaya-budaya manca. Salah siji budaya sing elek, sing wis semebar ya kuwe konsumerisme. Siki akeh wong ndesa sing ketone wah. Motore anyar, kulkase maen, tivine gedhe, klambine semanger moblong-moblong. Kasil ngode utawa usaha, nggo tuku werna-werna kaya kuwe.

Kudune tah nyong ora kena ngluruih. Wong duit-duite dewek ikih. Arep nggo ngapa bae ya kena. Sing penting ora gawe susah tangga. Iya tah iya. Mung bae ketone eman-eman.

Kasil ngklak ngklik, panas udan ora dirasa, di nggo ngumpulna apa sing ora. Angger tukune kes si ora masalah. Akeh-akehe pada kredit. Apa-apa pengin diduweni senajana kudu mbungani cicilan ben wulan. Kabeh kepengin keton sugih dadine semugih.

Hukum Pareto 80:20

Kawit metune hukum pareto tekan siki, durung bisa ana sing mbantah. Pretungan 80:20 kiye tesih kanggo. Sing artine wong 80% sedunya mung nduweni duit 20% sekang sekabehane. Lan, wong sing mung 20% bisa nguasani 80% sekang sekabehane duit nang ndunya. Jajal. Apa ora sugih pisan sih.

Nang bukune Kaki Tung Desem Waringin wis dititeni. Angger kabeh duit dikumpulna, terus dibagi maning pada aring wong, mengkone bakal mbalik aring pretungan 80:20 mau. Merga 80% wong kuwe nduweni kelakukan sing kurang maen, ya kuwe: Seneng nguyaih segara.

Ora maido. Wong sing nguasai duit akeh miki, bakalan dodolan apa bae sing di kepengini wong akeh. Mbuh kepriwe carane, wong sing mung 20% mau teyeng ngrayu meng inyong rika pada, ben gelem tuku. Dadi duite kumpul nang kana maning.

Prigel nyambut gawe.
Prigel nyambut gawe.

Pepeling sekang wong tua

Jaman gemiyen, kaki ninine wis aweh pepeling. Wong ndesa kon pada sing gemi, nastiti, lan ngati-ati. Senajana duwe dunya brana sing akeh, ningen ora prol-prolan, kejaba nggo nyumbang dulur utawa tangga teparo. Tulung tinulungan dadi modale wong ndesa. Wong ndesa gemiyen ora gimir, gumun, utawa kagetan. Nrima apa sing wis diparingi nang Gusti Allah.

Manggua digugu, pepeling sekang wong tua bisa dadi tuntunan. Senajana ana motor metuan anyar, ora gimir. Motor sing siki esih waras bedigas. Sing penting kena nggo golet duit. Sethithik kasil usaha dicelengi. Mergane dewek ora ngerti kedadean sing arep dilakoni. Celengan kuwe kena di nggo mbesuk angger ana perlu pisan.

Ilmu ikhlas, nrima, ora umuk, andhap asor, pancen kudu ditularna maning. Ora ndeleng wong sekang klambine, tumpakane, titele, ning ndeleng merga tindak tanduke. Omongane pantes ditutna apa ora. Seneng nglarani atine tanggane apa ora. Gelem ngrewangi meng liyan sing kesusahan, cemekel, lan nduweni gegayuhan sing adi luhung. Prewira.

Mulane ayuh pada den eling tinelingan. Ora merga suci semuci. Ningen karo sepada-pada pancen kudune kaya kuwe. Dadi bisa ngemuti awake dewek lan ngemutna kanca batir. Ora ngenteni dadi wong sampurna ngger kon ngelingna liyan.

Kerigan nggo ngraketna paseduluran.
Kerigan nggo ngraketna paseduluran.

2 KOMENTAR

  1. Sing dadi kegelisahane inyong mung siji kang? Lan kiye kayane ya wis nyata kedaden. Desa sing ujug-ujug dadi kaya “Merdeka” jebul akeh miniatur wong-wong dhuwur sing biaasa mung ngarah untunge. Ora peduli wong sing kena buntunge.

    Kiye temenan kang, yakin inyong maras tur gelisah.

    Aja-aja mengko desa malah dadi nggo nggon rayahan anyar sing gampang tur kepenak tumrape wong-wong sing ngarah untung kue mau.

    Ngudu kepriwe yang Kang?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here