Nanggap Kenthongan

0
766

Jane grup kenthongan kiye wis tau ngamen aring kantor. Ningen wektu semono ora kedadean rega. Nyang-nyangan 20 ewu 3 lagu ora bisa owah. Padahal kanca-kanca kantor njaluk 4 lagu. Napine mau awan kedadean. Grup kenthongane gelem ngalah. Sidane 4 lagu diupaih 20 ewu. Nyong pancen ora ngerti siki lumraeh rega pira. Tapi ya wong kari nyawang, ya meneng bae.

Grup kenthong mau nduwe aran “Rampak Bambu”. Jere Alif, sing dadi juru bicara, grup kiye sekang Desa Tinggarjaya Kec. Jatilawang. Ningen anggotane uga ana sekang Desa Klapagading Kec. Wangon. Mergane rong desa kuwe pancen jejeran. Wates kecamatan Jatilawang karo Wangon.

Senajana cilik, si Alif didadekna pimpinan grup ngamen kuwe. Mulane bar rampungan lagu ke papat, saben nyong takon, Alif sing semaur. Miturute Alif, grup kenthongan Rampak Bambu jane grup sing biasa manggung. Ning daripada kosong job order, pada kreatip keliling ngamen dewek sinambi promosi. Sinawane ana sing arep nanggap se-grup sisan.

Bocah-bocah sing ngamen ana lima cacaeh. Alif nyekel krecek, Andi nyekel angklung, Anto nyekel teplak, Tato nyekel kendang, lan sing nyekel kentung, klalen jenenge. Ning jere bocahan ya ora mesti. Angger ana sing njaluk lagu ning Andi ora teyeng, bisa digenteni nang Anto utawa liyane. Pokoke sapa sing bisa ya gentian nabuh.

Mung bae pas nyong takon angger ngamen tekan ngendi bae, mandan kaget. Andi semaur jere nggoli ngamen tekan Semarang, Magelang, Gombong. Wow. Adoh nemen ya. Ujarku mung muter-muter Banyumas utawa Cilacap thok. Jere Andi malah nembe bae bali kang Gombong. Nang kana olih limang dina.

Merga tambah penasaran, tek takoni jane olieh ngamen sedina pira. Jere Alif ya bersih saben bocaeh ngasi seket ewu. Wah, lumayan. Pada karo kuli bangunan. Timbang nggarong apa malak, pancen lewih maen kaya kiye. Ngamen. Apa maning nggoli ngamen mandan beda. Nganggo alat musik tradisional. Dadi kemutan bocah nom-noman sing ngamen nang ngarep Supermarket Rita Cilacap. Maen.

Patang lagu sing mau dimonikna kuwe ana: Goyang Dumang, ….. Prau Layar, lan Oplosan. Lagu-lagu kuwe mau sing gampang merga wis biasa dirungokna. Jane tah Rosi njaluk Kopi Lambada, ning jere Alif ora teyeng, dadi di genti. Ora papa lah sing penting bisa melu goyang.

Ndilalah mau ana ibu-ibu sing padha rep kumpulan mbahas persiapan Kalisalak Ekspo, dadi nonton disit. Malah sing nang njero kantor melu joget. Arep joget nang njaba isin ndean. Wong anu biasa pada senam dadi ya thier… yeee… ha….

Nyong bae melu gatel. Senajan mung tau dadi pengurus grup kenthongan, dadi pengin nabuih. Sing paling gampang ya kecrekan. Pas lagu Prau Layar, kecrekane tek cekel. Karo sikile ndat ndut melu nabuh lan nembang. Ora peduli suarane apik apa ora. Sing penting gayeng. Nylekamin. Kena nggo kepyar guyon. Ahihi….

Sing tau ngrasakna dadi wong rekasa kaya kae bocahan, mesti kemutan. Senajan beda lakon, paling ora sebangsa “anak jalanan” nyong ya tau ngalami. Mulane sering ora tegel angger weruh sing kaya kuwe. Apa maning angger ora mung asal ngamen. Ngamen sing kreatif tur suarane ya maen, kayane ora eman-eman angger aweh. Paling sebel angger ana sing ngamen angger njaluk meksa padahal mung asal moni. Heh.

Muga-mugaa Gusti Allah SWT paring kesehatan maring Alif, Anto, Andi, Tato, lan… ben bisa olih duit sing halal tur manfaat. Uga muga-muga diparingi dalan pangan sing lewih kepenak. Aja selawase dadi pengamen. Ora merga ngamen kuwe ala. Ningen nyong be yakin, kae bocah angger ditakoni tuk siji ya mesti kepengin duwe pegawean liyane.

Muga-muga Gusti Allah SWT ngijabahi. Aamiiin….

Usai tampil dan berdiskusi
Usai tampil dan berdiskusi

CIMG1975

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here