Wasis Nganggo Teknologi Informasi lan Komunikasi

0
725
Kudu tetep guyub

Siki tah jaman kemajuan. Teknologi wis tekan ndi papan. Sing sapa ora gelem ngetutna, bakale kapiran. Kawit bocah cilik, gedhe gemading, rama biyung, ngasi kaki-kaki nini-nini senengane dolanan teknologi. Embuh kuwe media sosial, website, youtube, utawa mung andon game online.

Ning sayange tesih akeh sing pada kleru nganggo. Ana masalah sethithik terus curcol. Nguda rasa nang media sosial. Ora eling nyebut jeneng wong. Mulane akeh sing malah dadi gegoh. Paribasan kriwikan dadi grojogan.

Tau krungu ana kedadean nyalawadi. Mantu wadon nguda rasa ngrasani mertuane. Padahal deweke urip nunut sing lanang. Bareng ana tanggane sing maca, trus wadul. Mertuane ora trima, anak lanang di umpa-umpa. Merga gemlethek ora ngerti apa-apa, sing lanang ngomeih bojone. Dadine reang.

Eling lan waspada

Senanjan bebas nganggo teknologi, kudu tetep eling lan waspada. Eling menawa kabeh wong bisa maca apa sing dewek unggah nang media sosial. Durung kinaruan, apa sing dewek unggah kebeneran. Merga ora kabeh wong seneng karo inyong rika pada. Sebecik-becike wong, tetep bae ana sing ora seneng. Kecletot sepethit bae bisa nggo srana nyebarna alane wong.

Sing disenengi, durung karuan ditresnani nang liyan. Apa maning angger mandan nyrempet-nyrempet. Wong bisa bae ngarani dewek lagi ngalak-alakna liyan. Ya, angger pada nggenahna. Angger trus di permak sekepenak wudel dewek, semebar sing ora-ora, apa malah ora bubrah. Geger.

Mulane ana tetembung: “think before post”.

Kuwe tetembung sing ngelingna. Sedurung unggah utawa update status aja sing nyalawadi. Sing kalem bae. Angger lagi mandan kesuh karo wong, mending off disit. Mbok nulis sing ora-ora, malah.

Nyambung silaturahmi

Anane teknologi informasi lan komunikasi apike dimanfaatna nggo silaturahmi. Karo keluarga, tangga teparo, kanca batir, lan kanca liyane, teyeng dopokan utawa gurisan nggo ngraketna paseduluran. Sinawane ana rejeki merga kekancaan kuwe mau. Sebab sing sapa wonge gelem nyambung silaturahmi, bakal dawa umure lan akeh rejekine. Aamiin.

Silaturahmi merga wis pada sibuk dewek-dewek, teyeng karo teknologi. Siki wis ora bisa mayeng-mayeng bebas kaya gemiyen. Anake wis butuh akeh. Kudu nyambut gawe nggo mangan karo mbayar cah sekolah. Misale bisa dolanana, bocah biasane karepe melu. Ya angger betah. Nek ora?

Teknologi uga bisa dadi jalaran srawung karo liyane. Kancane kancane bisa dadi kancane dewek. Dulure dulure bisa dadi dulure dewek. Sing maune ora akrab, merga dopokan nang internet, lanjut akrab nek ketemu. Sing maune ora kenal, dadi kenal.

Ning tetep eling lan waspada. Aja ngasi kenang goda.

Nggo usaha

Dopokan nang media sosial kena nggo jalaran anane rejeki. Merga gunane dopokan, tuker informasi utawa bisnisan bisa mlaku. Tuker kawruh, peluang dagang, usaha dewek liyane, utawa lowongan kerja bisa dilakoni. Syukur pancen rejeki.

Sing duwe usaha ya mending teknologi kiye dimanfaatna nggo promosi. Duwe dagangan utawa usaha, bisa dipromosikna meng kanca batir. Mbok menawa pada butuh, kari kontak lanjut. Sebagai kanca batir, wong bisa mbantu promosikna maning, ya syukur. Tulung tinulungan ora kudu nganggo duit.

Sing genah, merga wis sibuk nggo promosi usaha, kayane ora kepikiran sing negatif. Sibuk promosi baen. Kejaba silaturahmi mlaku, usaha tambah maju (insya Allah), dawa umure, sehat waras.

Bisa uga nek ana tawaran usaha sing teyeng dilakoni bareng. Kerjasama lan sama-sama kerja, teyeng mujudna ilange peteng puyeng merga ora duwe duit.

Mulane mayuh, pada manfaatna teknologi kiye nggo usaha bae. Ora usah nguda rasa sing ora genah. Arep nguda rasa ya maring Gusti Allah bae.

Klilan.

Kudu tetep guyub
Kudu tetep guyub

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here